ALIŞVERİŞ SÖZLEŞMESİ KULLANIM ŞARTLARI ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

BU SÖZLEŞME SİPARİŞ ESNASINDA TEKRAR GÖSTERİLECEK VE AYRICA SİPARİŞİN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP SİZE ELEKTRONİK POSTA OLARAK İLETİLECEKTİR. BU SÖZLEŞME www.mesbisous.com SİTESİNDEN SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İÇERMEKTEDİR. SİPARİŞİNİZİ ONAYLAMANIZ HALİNDE BU SATIŞ ŞARTLARI İLE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ.

KAPSAM
İşbu sözleşmenin konusu, satıcı’nın alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlüklerini kapsamaktadır.
TARAFLAR
SATICI : Mes Bisous
Unvanı : MB Kozmetik Pazarlama ve Ticaret AŞ
Adresi : 42 Maslak Sitesi No:4 Sarıyer / İstanbul
Telefon :
E-mail : info@mesbisous.com
Mersis No : 0631-0723-5550-0018

ALICI :
Adı/Soyadı/Unvanı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :
Müşteri olarak www.mesbisous.com sitesine üye olan kişinin (ALICI) adres ve iletişim bilgileri siteye kayıt olurken verilmiştir.
ALICI, mesbisous.com adlı internet sitesinde Mes Bisous ürünlerinin satıldığını kabul eder.
SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürünün türü, miktarı, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

GENEL ŞARTLAR

4.1. ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 7 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir
4.3. Ürün fiyatının içine teslim masrafı dâhil değildir. Ürün nakliye masrafı ALICI tarafından ayrıca ödenecektir. SATICI en iyi ticari çabasını sarf ederek uygun bir taşıyıcı ve nakliye vasıtasıyla ürünü gönderecektir. Sipariş esnasında kargo/kurye ücreti ayrı olarak ALICIya belirtilecektir.
4.4. SATICI, internet sitesinde sunmuş olduğu ürünleri ve fiyatlarını sayılanlarla sınırlı olmamak üzere pazar şartlarının değişmesi, ürün satışına devam edilmemesi, ürün yokluğu, üreticinin fiyatlarını değiştirmesi veya reklamlarındaki yanlışlıklardan dolayı değiştirebilir. Tüm ürünler için listeler her gün güncellense de sipariş verilen bazı ürünler SATICI stoklarında tükenmiş olabilirler. Böyle durumlarda SATICI’nın ilgili bölümleri tarafından;ALICI’ya e-mail ile bilgi verilir ve ürün bedeli için de kredi kartına iade oluşturulur.
4.5. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz, ALICI bu sebeple cayma hakkı kullanamaz, bedel iadesi talep edemez. Bu durumda teslimat ALICI’nın adresine gerçekleştirilir.
4.6. ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, yazılım programlarının ve bilgisayar sarf malzemelerinin ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.
4.7. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
4.8. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için sözleşmenin imzalı nüshasının elektronik ortamda SATICIya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI ilgili bedeli derhal SATICIya ödemekle yükümlü hale gelecektir.
4.10. Sözleşmenin kurulduğu anda var olmayan ve ön görülmeyen, SATICI’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SATICI’nın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen zamanında yerine getirmesini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep halinde SATICI, mücbir sebep durumunun imkân verdiği hallerde ALICI ya durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında SATICInın edimini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın mücbir sebebin devam ettiği süre içerisinde bu haklarından hangisini kullanmak istediğini SATICI ya belirtmemesi halinde, ALICI’nın siparişi iptal ettiği farz edilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.11. Ürünün taşıyıcıdan ALICI’ya teslimi esnasında, ALICI ürünü muayene etmelidir. Ürün de olduğu görülebilir bir ayıbın varlığı halinde ürün teslim alınmamalı ve SATICIya gönderilmelidir.
4.12. 4077 sayılı Kanuna göre ambalajında, etiketinde, tanıtma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya SATICI tarafından bildirilen veya standardında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. ALICI malın teslimi anında ayıbı SATICIya bildirmekle ve teslim almaktan imtina etmekle yükümlüdür. ALICI bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme veya malın ayıpsız misliyle değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir.
4.13. İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI`ya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
4.14. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan Bakanlıkça ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Değeri 5.650,00 TL’nin (Beş Bin Altı Yüz Elli Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 8.480,00 TL’nin (Sekiz Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 5.650,00 TL- 8.480,00 TL (Beş Bin Altı Yüz Elli Türk Lirası ile Sekiz Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.

CAYMA HAKKI


5.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren baslar. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair bildiriminin bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. SATICI’nın iş günleri Cumartesi ve Pazar haricindeki hafta günleri olup, ALICI cayma hakkının kullanımı söz konusu günlerde 08:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirebilir. ALICI cayma talebinin bildirimini ve diğer tüm itiraz ve şikâyetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak veya telefon veya e-posta yoluyla info@mesbisous.com adresine e-posta göndererek SATICI’ya ileterek yapabilir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 15 (onbeş) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 4.6. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14(on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 10 (on) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.